top of page
Ugn 2.png

GCT COOKSTOVE

A Dual Energy & Climate Efficient Solution

GCT COOKSTOVE

Hållbar matlagning

patent_edited.png

I de flesta utvecklingsländer fick vi veta att kostnadsfria distribuerade spisar inte användes i hushållen. Några av anledningarna var att kaminerna hade användarens begränsningar och att användarens synliga problem var inte bara rök eller bränsleflexibilitet.

GCT-Cookstove är en innovation för att ta hand om sammanlänkade problem med kökenergi, vattenhantering, jordbruksmaterial och avfallshantering. Vi tror att genom att tillhandahålla en lösning som riktar sig till mer än ett problem, särskilt till låginkomsttagare, hjälper vi dem att spara tid och pengar, bidra till mer än 10 SDG och effektivt kan påverka människor i alla inkomstsegment globalt genom fördelar och koldioxidutsläpp minskning.


Användningen av en GCT-spis i varje hushåll minskar upp till 3 ton kolutsläpp per år i utvecklingsländer, vilket undviker upp till 90% av inomhusrök som innehåller CO, CO2 och irriterande ögonpartiklar, särskilt PM2.5.


Detta förbättrar användarens hälsa socialt och luftkvaliteten miljömässigt.

INSÄTTA BIOMASS
SAMLA BIOCHAR

Biomassan som används som bränsle kan vara ...

Ugn%201_edited.png
gctt.png

inDirect positivt

Direkt positivt

bottom of page