top of page
carbon-black-charcoal-grill-briquettes-4

DEFINITIONER

Det finns flera sätt att överväga vad biochar är eller vad det inte är;

FRÅN INNEHÅLLET OCH PROCESSPOSITIONEN:

Biochar är ett organiskt material som produceras genom termisk nedbrytning av biomassa. Den mest framgångsrika termiska nedbrytningsprocessen som används för detta ändamål är pyrolys. Där pyrolys är den termiska nedbrytningen av biomassa i frånvaro av syre för att producera kondenserbara ångor, gaser och kol;

FRÅN STRUKTURELL OCH SYNPUNKT:

Växtvävnader (döda eller levande) innehåller relativt linjära och svaga alifatiska kolkedjor. När dessa kedjor placeras under vissa temperatur- och tryckförhållanden uppstår deras deformation som leder till mer rundade och starkare kedjestrukturer som en ring i ett finger. Arrangemanget av dessa kedjor (ringar) bildar tillsammans ett block som kallas den aromatiska kolstrukturen.

Betydelsen av biokol-, biokolproduktionsprocessen och hållbarhetskoncept har nyligen lockat det internationella samfundet till '' en omprövning mot ett mer holistiskt tillvägagångssätt inom omvandling och tillämpningar av biomassa ''

bottom of page